Dans-Bale Atölyesi 

   BALE: Dansçının enstrümanı vücududur.Bu nedenle çocuklarımız eğitime erken yaşlarda başlanmalıdır. Doğru metodlarla deneyimli öğretmenlerin verdiği bale eğitimi, üstün bir sanat zevki geliştirmenin yanısıra çocuğun sosyal ve fiziksel gelişimine de büyük katkıda bulunmaktadır.Erken yaşta başlanan bale eğitimi çocuğun kas ve kemik yapısını kuvvetlendirmekte, kendi bedenini keşfetmesini sağlamaktadır. Klasik müzikle çalışmak kulağı ve ritmi geliştirmekte, bir başka deyişle insan duyularını daha üst bir noktaya taşımaktadır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis