ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM

Çocuğun çevresel koşullardan en çok etkilendiği dönem olan erken çocukluk yılları, çocuğun doğuştan getirdiği zihinsel potansiyelini kullanabilmesi ve yeteneklerini geliştirebilmesi için özellikle bu yıllarda zengin uyarıcılarla donatılmış bir çevre son derece önemlidir.

Çünkü bu zengin çevresel uyarıcılar çocuğun beyin hücre bağlantılarının birbiriyle etkileşimde bulunmasını sağlayarak öğrenmelerinin anlamlı olmasına olanak sağlamaktadır.

Zenginleştirilmiş uyarıcı çevre, beynin birden çok alanla etkileşimde bulunarak gelişimini desteklemekte ve öğrenmenin anlamlı olmasına olanak sağlamaktadır .

Çocukların var olan potansiyellerini geliştirebilecek becerileri kazanabilmesinde başka bir deyişle var olan potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında olgunlaşma kadar öğrenmelerde önemli bir etkiye sahiptir.

Öğrenmelerin gerçekleşebilmesinde ise algı bellek, problem çözme, dikkat gibi bazı bilişsel süreçlerin gelişimsel olarak tamamlanması gerekmektedir.

Çocuğun kendi özelliklerine uygun öğrenme koşullarında bulunması öğrenmenin verimli olmasını sağlayacaktır. Öğretmenler, çocukların öğrenmesinde bireysel özellikleri dikkate almalı ve öğretim ortamını bu özelliklere göre düzenlemelidir . Bu nedenle özellikle gelişimin temel ilkelerinden “gelişimde bireysel farklar vardır” ilkesi, çocukların eğitiminin planlanması ve uygulanması aşamasında özellikle göz önünde bulundurulması gereken bir ilkedir. Çocukların bireysel özellikleri, onların eğitim-öğretim ortamındaki öğrenmelerinin de farklı yöntemlerle olması gerektiğinin açık göstergesidir. Her çocuğun öğrenme yöntemi farklılık gösterebileceği gibi; yaşadığı, gördüğü olaylardan nasıl etkilendiği ve o durumları nasıl algıladığı da farklılık gösterebilmektedir.

Her açıdan nitelikli bir eğitimin çocuğun öğrenme potansiyelini olumlu yönde etkileyeceği ve çocuklardaki öğrenme potansiyeli ile zeka arasında da bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Çocuklar da her yetişkin gibi belirli düzeyde zekaya sahiptir ve bu zekanın geliştirilebilir olması eğitim açısından özel bir önem taşımaktadır. Eğitim-öğretim ortamları, zekanın geliştirilebilir ve farklı türleri ya da boyutları olduğu gerçeğine göre düzenlendiğinde çocukların gelişimine önemli katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis