İngilizce

Okul öncesinde ingilizce eğitiminde edinilen bilginin daha kalıcı olduğu, merak ve öğrenme güdüsünün fazla oluşu, bu yaşta hata yapma korkusunun olmaması, ileride farklı dilleri öğrenebildiği, gırtlak yapısının müsait olması, beyin gelişiminin uygun olması, bu dönemin farklı bir dile ve kültüre yönelik farkındalık oluşturmada önemli olduğu, yabancı dili sevdirmede ve yabancı dilde temel oluşturmada erken yaşta yabancı dil eğitiminin verilmesinin gerekli olmasının bu dönemde ingilizce eğitimin verilmesinin uygun olduğu sonucunu göstermektedir.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis